Willem Cornelis Bolle (1881-1957) met echtgenoot Anna Koolemans Beijnen (1888-1948)
foto
Willem Cornelis Bolle (1881-1957)

Graanhandelaar te Rotterdam en Voorzitter van de Nederlandse Bond van Graan- en Zaadimporteurs
foto
Bron: C.C. Bolle / www.gemeentearchief.rotterdam.nl