- In Memoriam -

Cornelis Bolle (1875-1976) echtgenoot van Dina Schrijver

Cornelis Bolle werd 101 jaar waarvan hij 82 jaar betrokken en actief was bij het Leger des Heils te Goes
foto
Bron: Familieberichten CBG