Extract uit Doop-Register Stad Utrecht van Gerard Correljé (1792-1849)
docu Correlje
Bron: G.A. Rotterdam