"Employé vermoord" uit "De Sumatra Post" van 18 september 1929

de genoemde administrateur is Hendricus Petrus Johannes Correljé (1895-1977)

echtgenoot van Maria Reina van Tholen

zie ook: hun grafzerk
docu Correlje
Bron: H. Correljé