De weduwe Geertruida Aletta van der Wolk (1862-1951)

bij het graf van haar man Johan Correljé (1860-1933)

Terug naar Fotos & Doc.
foto Correlje
Bron: J. van Beek