Factuur voor levering van een boek voor Johannes Hubertus Correljé (1869-1943)

zie ook: zijn legitmatiebewijs
docu Correlje
Bron: J. Van Griethuysen