Overlijdensadvertentie uit Utrechtsch Nieuwsblad van Johannes Hubertus Correljé (1869-1943)

Terug naar Fotos & Doc.
docu Correlje
Bron: A.P. de Goede