Index van de familienaam Buijs
VoornaamGeboren
Wllem A. 1898