Het onderzoek van de Genealogie van Grasstek
home
foto Grasstek George Willem van Grasstek (1875-1942)

George Willem was 60 jaar oud toen hij werd gepensioneerd en omdat hij wat om handen wilde hebben, besloot hij de genealogie van de familie "van Grasstek" op te stellen. Om dit ideaal te kunnen verwezenlijken deed hij een beroep op o.a. zijn neef Lodewijk (Bob) van Grasstek, zijn nicht, Wilhelmina Gerredina Bohlken en zijn neef Abraham Bernardus Wesselo. In 1937 was het overzicht in conceptvorm inclusief voorwoord gereed. Hoewel het de bedoeling was van George Willem om het familieoverzicht in druk te laten verschijnen, is dit door hem nooit gerealiseerd. Abraham B. Wesselo was als medewerker ook in het bezit van het overzicht en het was diens zoon, Dirk Jan Wesselo, die het in 1937 gereed gekomen overzicht in 1957 ter publicatie aanbood bij de Zuid-Hollandse Vereniging voor genealogie "Ons Voorgeslacht", waarna het in druk verscheen hun maandblad.
foto Grasstek Lodewijk (Bob) van Grasstek (1919-1996)

Als jongeman was Bob erg ge´nteresseerd in de familiegeschiedenis. Samen met zijn oudere neef, George Willem van Grasstek uit Den Haag welke hem na zijn pensionering benaderde om gezamelijk onderzoek te doen naar hun voorouders. Zij vonden veel informatie over hun voorouders en in 1937 was het in concept vorm gereed.

Na de oorlog heeft Bob zich niet meer zo intensief met de genealogie bezig gehouden, hij bezat echter veel originele documenten en deelde zijn kennis en informatie met zijn oudste zoon Jan, die de genealogie actualiseerde.
foto Grasstek Willemina Gerredina Bohlken (1877-1953)

Over de bijdrage van Willemina Gerredina aan het onderzoek naar de genealogie van de familie Van Grasstek is mij niets bekend. Waarschijnlijk type-werk en/of archivering maar kan natuurlijk ook daad werkelijk archief onderzoek zijn geweest.
foto Grasstek Wilhelmus Hendricus (Wim) van Grasstek (1921-1974)

Na de oorlog heeft de broer van Lodewijk (Bob), Wilhelmus Hendricus (Wim) van Grasstek de genealogische speurtocht van de familie met grootte inzet voortgezet. Tesamen met zijn vrouw Johanna Wilhelmina (Ans) Berkhout verzamelde hij een enorme hoeveelheid informatie. Waarbij niets te veel was zo gingen zij ook in Duitsland op onderzoek naar de wortels van de familie.

Wim had als lid van een genealogische vereniging het plan om zijn levenswerk te gaan publiceren, inleiding van het overzicht was in concept uitgewerkt. Helaas werden zijn plannen in 1974, toen hij 53 jaar oud was, doorkruist door een dodelijke ziekte.
foto Grasstek Abraham Bernardus (Bram) Wesselo (1884-1961)

Abraham Bernardus (Bram) Wesselo welke in zijn vrije tijd actief lid was van de Zuid Hollandse Genealogische vereniging "Ons Voorgeslacht" en heeft dan ook verschillende van zijn onderzoeken gepubliceerd in het orgaan van deze vereniging. Toen hij gevraagd werd door George Willem van Grasstek om aan het onderzoek naar de voorouders van de familie van Grasstek mee te werken ging hij daar op in. Wat de zijn inbreng is geweest is mij niet bekend, maar hij was wel in het bezit van het concept-onderzoek van 1937 gemaakt door George Willem. Zijn inzet heeft in iedergeval niet geleidt tot publicatie, dat is de verdienste van zijn zoon Derk Jan geweest die 20 jaar na het gereed komen van het concept in 1937 tot publicatie overging.
foto Grasstek Derk Jan Wesselo (1916-1999)

Derk Jan Wesselo, net als zijn vader genealogisch onderzoeker. Hij heeft veel werkverricht bij de eerder genoemde vereniging "Ons Voorgeslacht". In het maandblad van de vereniging kom je dan ook regelmatig zijn naam tegen onder puclicaties maar ook bij het helpen en het beantwoorden van vragen van leden. Het is Derk Jan Wesselo geweest die de wens van George Willem van Grasstek bewaarheid heeft door in 1957 de bevindingen van George W. en zijn medewerkers ter publicatie aan te bieden bij Ver. "Ons Voorgeslacht" ter opname in hun maandblad en is verschenen onder de naam; "Genealogie van het geslacht 'Van Grasstek' door D.J. Wesselo, in de uitgave 1957: nrs. 53-56, 68-71, 81-86". Deze vereniging heeft bij de intrede van het digitale tijdperk al hun maandbladen van 1946 t/m 2005 gedigitaliseerd en zijn nu beschikbaar op CD-rom.
foto Grasstek Jan van Grasstek (1943-1994)

Jan ge´nteresseerd in het werk van zijn vader en zijn oom Willem en tante Ans in hun zoektocht naar voorouders van de familie van Grasstek heeft na het overlijden van oom Wim van Grasstek, het familie onderzoek voortgezet. Jan verzamelde veel gegevens over de laatste generaties van de 20e eeuw tot aan zijn overlijden in 1994.
foto Grasstek Gezin van Lodewijk van Grasstek

Lodewijk van Grasstek, erfde in 1996 de eerste versie van de stamboom van de familie van Grasstek van zijn vader Bob, met veel bijbehorende originele documenten. Daarnaast erfde hij ook de gegevens, foto's en documenten welke zijn oom Wim en tante Ans hadden onderzocht, verwerkt en gearchiveerd. Met gebruikmaking van het Stamboom-programma Aldfaer en internet geven hem nu de mogelijkheid om het werk van George, Gerridina Elenora (Bohlken), Bob, Wim, Ans en Jan van Grasstek, samen te voegen en te publiceren. Hiermee wordt dan ook de grote wens van George van Grasstek en Wim van Grasstek gerealiseerd. Lodewijk heeft hierbij de geweldige hulp van zijn 3 kinderen en Michael Jansse welke hun website onderhoud.
Bron: http://www.familievangrasstek.nl