Johanna Theresia Hack (1927-1993) en Lambertus Matheus Kropmans (1925-1998)

- foto ter gelegenheid van hun huwelijk in 1954 -

Terug naar: Foto & Doc.
foto
Bron: G. Kropmans-Hage