Persoonskaarten van de genealogie Hack.

| home |

In de persoonskaarten zijn alle personen opgenomen welke voorkomen in deze genealogie en gepuliceerd mogen worden, dus ook welke niet de familienaam Hack of een naamvariant hebben.

Deze pagina geeft u de mogelijkheid om de beginletter van een familienaam te kiezen (zonder voorvoegsels, dus De Boer -> kies dan B). Het vervolgscherm geeft inzicht in alle familienamen die met de gekozen letter beginnen en hoeveel keer deze naam voorkomt. Klikt u vervolgens op de familienaam dan ontvouwt zich een lijst met de daaronder ressorterende personen. Hierbij wordt de geboortedatum - dan wel bij het ontbreken daarvan de doopdatum - getoond. Indien geen voornaam en datum wordt getoond of de getoonde naam en datum zijn niet aanklikbaar dan is deze persoon om privacy reden afgeschermd. Personen zonder relatie kunnen b.v. getuigen zijn geweest bij een gebeurtenis. Een laatste klik op de persoonsnaam en de persoonskaart wordt getoond.

De getoonde namen kunnen voorkomen in de Genealogie of bij de Puzzelstukjes.

Succes met uw zoektocht.Gegenereerd: op 30-09-2012