Dirk Pieter Linthout (1872-1939) echtgenoot van Antje Scheur

Directeur van De Onderlinge Boerenbrandwaarborg-Maatschappij te Zwolle (Ov)

zoekt plaatselijke agenten middels een advertentie in:
De Purmerender Courant van 25 november 1899
foto
Bron: ?